• MAMO, MAMUSIU, MATEŃKO…

     • Z okazji Dnia Matki 29 maja 2024r w klasie pierwszej odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Celem zajęć było: tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych, uświadomienie matkom ich roli i ważności w życiu dziecka, wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i szkoły, wyrażanie wdzięczności i szacunku wobec mam.

      Zajęcia składały się z części dydaktyczno-artystycznej oraz wspólnego poczęstunku.

      Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych mam. Następnie dzieci mówiły, dlaczego gościmy w klasie nasze mamy? Przygotowały i wręczyły serduszka z wyrazami, jakimi możemy zwracać się do swoich mam, czytały wiersz ,, Moja mama”

      i zawieszały na tablicy promyki słońca z napisami ,,Jaka jest moja mama?. Każde dziecko przedstawiało swoją mamę. Wspólnie uczniowie zaśpiewali piosenkę ,, Moja wesoła rodzinka”. Wesołym momentem zajęć okazała się wspólna zabawa z mamą ,, Kalambury”. Odważne mamy losowały i pokazywały ruchem, gestem, mimiką prace, jakie wykonują w domu, a dzieci starały się odgadnąć czynności. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane oklaskami.

      W dalszej części zajęć uczniowie pochwalili się znajomością alfabetu recytując wiersz Juliana Tuwima ,, Abecadło”. Podsumowano klasowy projekt edukacyjny ,,Nasze albumy literkowe”.  Mamy mogły obejrzeć i podziwiać przygotowaną wystawę albumów. Miłą niespodzianką były piękne i niezwykłe, bo matematyczne kwiaty dla mamy. Dzieci rozwiązywały samodzielnie działania, a poprawność obliczeń sprawdzały mamy przyklejając serduszka. Po tych zadaniach rozpoczęła się najważniejsza dla uczniów i wzruszająca dla mam część zajęć. Dzieci mówiły, czym można obdarować kochane mamusie zawieszając serca z napisami, wiersz - życzenia, zaśpiewały piosenkę ,,Życzenia dla mamy”, wręczały upominki – przygotowane na warsztatach mydełka, przytulały się i ściskały swoje mamy. Następnie zaprosiły na poczęstunek , w czasie którego dzielono się wrażeniami z zajęć.  Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte i radosne miny mam i ich pociech. Mamy były zadowolone z udziału w takich zajęciach.

      Na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie oglądaliśmy przygotowaną wcześniej wystawę portretów mam. Mamy miały za zadanie odnaleźć swój portret zwracając uwagę na rysunek, podpis i charakter pisma dziecka. W tym czasie dzieci pilnie obserwowały swoje mamy i były szczęśliwe, gdy wybór portretu okazywał się trafny. Był to miły i wesoły akcent na zakończenie zajęć.

     • ,,Nauka przez zabawę”

     • W poniedziałek 13 maja 2024 r. odbył się wyjazd edukacyjny uczniów klasy I i II do Wielenia. Dzieci uczestniczyły w aktywizujących zajęciach w Małym Centrum Nauki SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Był to niezwykle spędzony czas w przestrzeni, która inspirowała uczniów do obserwacji, doświadczeń, samodzielnego  eksperymentowania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Pobyt w Małym Centrum Nauki  SOWA  dostarczył uczestnikom wyjazdu ciekawej wiedzy i pozytywnych emocji. Dzieci brały również udział w warsztatach mydlarskich ,,Małe mydełko”, gdzie rozwijały swoją  twórczą inicjatywę i pomysłowość. Miały możliwość zobaczenia pracowni Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Wieleniu. Atrakcyjnym punktem wyjazdu był seans filmowy w Nadnoteckim Centrum Kultury ,,Kino za Rogiem”. Wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli animowany film ,,Ucieczka ze Zwierzowersum”, w którym Superbohaterka dowodzi, że żadna wirtualna rzeczywistość nie może równać się z pięknem i dobrem prawdziwego świata.

      Był to interesujący dzień nauki przez zabawę. Zadowoleni i bogatsi o nową wiedzę wróciliśmy do szkoły.

       

       

     • ŚWIĘTA MAJOWE

     • Maj - to szczególny miesiąc w historii Polski. Wraz z jego rozpoczęciem mamy wyjątkowe trzy dni, w których obchodzimy ważne święta. Ważne dla historii i naszej tożsamości.

      1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy oraz 20 rocznica wstąpienia do UE,

      2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za Granicą,

      3 maja -  Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

        My również, aktywnie, postanowiliśmy uczcić te święta.

       Uczniowie z klas VII – VIII  przedstawili krótką historię tych świąt. Najmłodsi uczniowie z klas I-III  utworzyli „żywą flagę” Polski.

      Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, jej wyjątkowej tradycji, kultury i historii,  w której obok wielkich zwycięstw była  walka o miejsce Polski na mapie Europy, o prawo do symboli narodowych, o powszechność nauki w języku ojczystym oraz o godność i poszanowanie każdego człowieka.

      Violetta Wojtaś

     • Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

     • 10 kwietnia 2024 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3 ,,Wiersze dla dzieci”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich wśród dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Do zmagań konkursowych przystąpiło 15 recytatorów wyłonionych podczas eliminacji klasowych. Byli to: Anna Bzdręga, Dorota Helak, Michalina Kurowska, Marta Nawrot, Wiktor Waśko recytatorzy z klasy pierwszej. Klasę drugą reprezentowali: Helena Balcerzak, Ksawery Coda, Wiktoria Jur, Kinga Koprucka i Franciszek Stołowski. Recytatorzy klasy trzeciej to: Lilia Garstka, Mikołaj Jagła, Szymon Jerzy, Paulina Helwich, Kornelia Kemnic. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Publiczność szkolna każdy występ nagradzała gromkimi brawami. Wybór laureatów był niełatwy.

      Na podium stanęli:

      I miejsce – Lilia Garstka, Kinga Koprucka, Marta Nawrot

      II miejsce – Dorota Helak, Paulina Helwich, Wiktoria Jur

      III miejsce – Szymon Jerzy, Helena Balcerzak, Anna Bzdręga

      Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy pamiątkowe, które wręczył dyrektor szkoły pan Roman Frąckowiak.

      Wszystkim wspaniałym recytatorom Gratulujemy! Dziękujemy za udział w konkursie.

      Laureaci konkursu przeszli do kolejnego etapu i będą prezentować swoje wiersze w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

     • KONKURS „ ZIELONA ENERGIA”

     •  Konkurs „Zielona energia” jest przedsięwzięciem związanym z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jego ochronę z działaniami proekologicznymi.

      I  Organizator konkursu:
      1. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

      Cele konkursu:

      • edukacja dzieci poprzez działalność plastyczną, potrzeba dbałości o otoczenie i środowisko naturalne,
      • wzmacnianie pozytywnego wizerunku podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania energii,
      • zainteresowanie dzieci problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko,
      • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
      • wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,
      • edukacja ekologiczna.

                                                          

      II Warunki uczestnictwa w konkursie:

      1.Termin realizacji konkursu: kwiecień- maj 2024.
      2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

      3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach :

                                       

      Kl. I- III-   Plakat- „ Zielona Energia”:

      - Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, technika mieszana.

      - Format: kartka A 3.

      - Każdy uczestnik może wykonać jedną prace.

       

                                          Kl. IV- VIII Makieta przedstawiająca odnawialne źródła energii:

       

      - Konkurs plastyczny polega na wykonaniu makiety przedstawiającej odnawialne źródła energii.

      - Makieta powinna być wykonana na sztywnym podłożu np. płycie pilśniowej lub sztywnym kartonie, elementy makiety muszą być trwale połączone z podstawą tak, aby makieta nie uległa uszkodzeniu w czasie ewentualnego przewożenia. Do ozdabiania pracy nie należy używać materiałów sypkich.

      - Minimalne wymiary makiety to: 50 cm x 50 cm, max: 50 cm x 80 cm.

      4. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie  lub grupowo( max 3 osoby).
      5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt.

      6. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
      7.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

       III  Kryteria oceny prac konkursowych :

      - zgodność z celami konkursu,

      -pomysłowość,

      -estetyka,

      -oryginalność,

      -stopień trudności.

      IV  Harmonogram przebiegu konkursu:

      1.Składanie prac do dnia: 23.05.2024 r.

      2. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia: 27.05.2024 r.

      3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu obchodów dnia dziecka   2024 r.

      4. Organizator konkursu przewiduje 3 nagrody (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce)  w każdej kategorii wiekowej.

      5. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia za wykonane prace.

      6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      7. Skład komisji konkursowej ustala Dyrektor szkoły. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

       

      Życzymy ciekawych pomysłów! Powodzenia!

       

       

     • Informacja

     • Szanowni Rodzice!

      Wszystkie bieżące ogłoszenia i ważne informacje znaleźć można w zakładce: Dla rodziców i uczniów.

      Zapraszamy od przeglądania naszej nowej strony internetowej

     • Gminne obchody 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona SP

     • 7 lutego 2024r.

      Gminne obchody 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku rozpoczęła msza św. w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa celebrowana przez proboszcza ks. Jakuba Turka i  ks. Marka Marcinkowskiego – proboszcza parafii pw.

      Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gulczu.

      O oprawę muzyczną podczas mszy św. zadbała parafialna Schola.

      Po mszy odbył się Apel Poległych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, przy którym zostały złożone wiązanki. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

      Wśród zaproszonych gości byli, m.in.  Burmistrz Wielenia p. Elżbieta Rybarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Marek Doczekalski, Radni Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Szymon Rojewski

      i Marek Helak, Wiceprezes Zarządu Głównego TPPW 1918/1919 w Poznaniu

      p. Roman Grewling, Prezes TPPW 1918/1919 Koło Ziemi Wieleńskiej

      p. Mirosław Nawrot, Prezes Mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dr hab. Arkadiusz Słabig, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu p. Przemysław Grześkowiak, Dyrektor CDN w Pile p. Grzegorz Bogacz,  doradca metodyczny CDN w Pile p. Marzena Teterus, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu p. Lucyna Nawrot, p.o. Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu p. Arkadiusz Forecki, Dyrektor Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu Marcin Waśko, Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu aspirant sztabowy Marcin Skotarczyk, Komendant KPP w Czarnkowie podinspektor Mikołaj Szydzik, Komendant KP PSP w Czarnkowie bryg. Maciej Kubacki, Kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Rosku p. Magdalena Plich, przedstawiciele wielu organizacji z Roska, sołectw gminy Wieleń, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy.

      Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie pocztów szkół z terenu Gminy Wieleń,  Chóru Lutnia z Roska, Kółka Rolniczego z Roska, Gminnego Koła PSL w Wieleniu i OSP z Roska. Uczniowie klas II i III SP odśpiewali hymn państwowy oraz hymn szkoły.

      Głos zabrali: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku Roman Frąckowiak, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Wiceprezes Zarządu Głównego TPPW 1918/1919 w Poznaniu  Roman Grewling, Prezes TPPW 1918/1919 Koło Ziemi Wieleńskiej Mirosław Nawrot.

      O nowej publikacji „ A orzeł biały znów w gnieździe swym gości. Walka o niepodległość i granice w powiatach nadnoteckich w latach 1918-1920",  wydanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, opowiedzieli Dyrektor CDN p. Grzegorz Bogacz oraz autorzy książki dr hab.Arkadiusz Słabig nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku i Marzena Teterus, nauczycielka historii w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim, doradca metodyczny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

      Listy intencyjne wystosowali: Senator RP Adam Szejnfeld, Posłanka na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska ( list odczytał radny powiatu Marek Helak ) oraz Wojewoda Wielkopolski p. Agata Sobczyk.

      Po przemówieniach okolicznościowych ogłoszono wyniki X Gminnego Konkursu Plastycznego „O wolność i niepodległość. Wokół 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Wieleńskiej”.

      Uczniowie mieli do wykonania zakładkę dwustronną składająca się z części graficznej i tekstowej z uwzględnieniem wydarzeń na Ziemi Wieleńskiej podczas Powstania Wielkopolskiego.

      Laureatami konkursu w kategorii kl. I-IV zostali:

      I miejsce Mikołaj Jagła SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      II miejsce Anna Bzdręga SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      III miejsce Maja Koza SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      Wyróżnienia

      Hubert Kowal   SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

      Zuzanna Łagodzińska  SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

      Aleksander  Bendkowski  SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      Dorota Helak SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      W kategorii klas V-VIII

      I miejsce Eryk Kupis SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      II miejsce Maria Wielgosz SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      II miejsce Lena Gogołek SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

      III miejsce Wojciech Piechowiak SP im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach

      Wyróżnienia

      Michał Rogalski SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

      Szymon Frąckowiak SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

       

      Zakładki zwycięzców konkursu zostały wydrukowane i wręczone wszystkim biorącym udział w uroczystości.

      Część oficjalną uświetnił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów

      i Scholi. O jaką Polskę walczyli Powstańcy Wielkopolscy i jaką dzisiaj chcemy Ją mieć było mottem przewodnim tegorocznego Święta Patrona.

      Na zakończenie uroczystości p. Roman Frąckowiak  skierował podziękowania do wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wzniosłego wydarzenia.

      Goście, jak i uczniowie, mogli zwiedzić wystawę o Powstaniu Wielkopolskim, powstałą z udostępnionych zbiorów prywatnych oraz z Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

      Powstańcy Wielkopolscy zajmują szczególne miejsce w historii małej ojczyzny i choć nie żyje już żaden z bohaterów, ich poświęcenie nadal żyje w pamięci kolejnych pokoleń.

                                                                                                    Violetta Wojtaś

     • 4 lutego w 105. rocznicę bitwy o Wrzeszczynę

     • „Nikt im iść nie kazał … poszli, bo tak chcieli”, tymi słowami dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, rozpoczął obchody 105. rocznicy bitwy o Wrzeszczynę. Obchody zostały poprzedzone uroczystą Mszą Świętą, podczas której w czasie homilii ks. kanonik Tomasz Koliński, a następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich przybliżyli działania powstańcze w 1919r. na terenie wsi Wrzeszczyna. W obecności sztandarów i mieszkańców wsi Wrzeszczyna zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów od Samorządu Gminy Wieleń, wsi Wrzeszczyna, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Rabarbar, Ochotniczej Straży Pożarnej, LZS Tarzani Wrzeszczyna, Koła Ziemi Wieleńskiej TPPW i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

      Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, w symbolicznym miejscu, przy pomniku pamięci powstania wielkopolskiego w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieleniu, sołtysa wsi Wrzeszczyna Pana Mirosława Myszkowskiego, prezesa Koła Ziemi wieleńskiej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 Pana Mirosława Nawrota, Dyrektora SAO Pana Przemysława Grześkowiaka, Pani Małgorzaty Miśkowskiej – emerytowanej nauczycieli szkoły, która jako pierwsza rozpoczęła zbierać informacje o powstańcach z Wrzeszczyny oraz mieszkańców Wrzeszczyny, słowami „Stojąc tu, w zadumie wspominamy naszych krewnych i bliskich naszym sercom, upamiętniamy naszych bohaterskich Przodków, a szczególnie Tych, których życiowe losy związane były z Wrzeszczyną …”, wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim uczestniczącym w obchodach upamiętniających 105. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Za to, że w wyjątkowy sposób okazują szacunek bohaterom wydarzeń sprzed lat za to, że czynem pokazują młodemu pokoleniu jak czcić pamięć o Przodkach, jak troszczyć się i kochać Ojczyznę, Polskę.

     • Powiatowy Konkurs Historyczny o Powstaniu Wielkopolskim

     • 12 stycznia 2024 roku wzięliśmy udział w V Powiatowym Konkursie Historycznym "Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej", którego organizatorami sąSzkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Koło w Miałach.

      Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII – Sara Hołda i Mikołaj Nawrot,  a z klasy VIII – Nikodem Graś, który zajął II miejsce oraz Adrian Kowal i Arkadiusz Perz, którzy otrzymali wyróżnienie.

      GRATULUJEMY !

      Violetta Wojtaś

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
    • sekretariat.sprosko@oswiatawielen.pl dyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl wicedyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl
    • Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
     64-730 Rosko
     Poland
   • Logowanie