• Doradztwo zawodowe
   • Doradztwo zawodowe

   • 17.01.2024 21:44
   • Szkolny doradca zawodowy

    w roku szkolnym 2023/2024:

    klasa 7,8: mgr Sylwia Janasek - Świerniak 

   • Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

    1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
    2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
    3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.
    4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
    5. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

    Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

    1. Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy i wymaganiami w poszczególnych zawodach.
    2. Rozpoznanie przez uczniów własnych uzdolnień, zainteresowań, cech osobowości i predyspozycji zawodowych.
    3. Rozwijanie umiejętności społecznych młodzieży.
    4. Zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa w Polsce.
    5. Rozwinięcie u uczniów kompetencji związanych z postawą przedsiębiorczą oraz innych kompetencji decydujących o sukcesie na rynku pracy.
    6. Wdrożenie uczniów do kształcenia ustawicznego.
    7. Zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.
    8. Wyposażenie uczniów w umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.
    9. Wsparcie rodziców w roli doradców zawodowych własnych dzieci.

     

    Przydatne dokumenty dla uczniów klas ósmych: 

     

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
   • sekretariat.sprosko@oswiatawielen.pl dyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl wicedyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl
   • Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
    64-730 Rosko
    Poland
  • Logowanie