• Dla ucznia i rodzica
   • Dla ucznia i rodzica

   • 04.03.2024 19:14
   • „Mów dziecku,

     że jest dobre,

     że może, że potrafi (...)

    Pozwól mu błądzić

    i radośnie dążyć do poprawy.”

    /Janusz Korczak/

     

   • Jestem osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno – wyrównawcze realizowane przez nauczycieli i wychowawców.

    Udzielam uczniom pomocy psychologiczno –  pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

    Określam, organizuję lub prowadzę różne formy i sposoby pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne i inne).

    Podejmuję działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

    Wspieram działania opiekuńczo - wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.

    Działam na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

    Współpracuję z osobami i instytucjami wspierającymi działania opiekuńczo – wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych oraz szkoły.

    Rozwijam umiejętności interpersonalne i prospołeczne uczniów.

    Promuje wśród młodzieży zdrowych, bezpiecznych i kreatywnych form aktywności (muzycznych, plastycznych, artystycznych oraz sportowych).

    Współpraca z doradcami zawodowym oraz koordynowanie działań związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej uczniów.

              Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog jest dostępny w szkole w godzinach swojej pracy lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .

     

     

    Godziny pracy pedagoga szkolnego

    Poniedziałek: 8.00-9.55; 10.40- 12.45
    Wtorek: 8.45-11.45
    Środa: 8.00-10.50
    Czwartek: 10.50-12.45
    Piątek: 8.00- 12.45

    Pedagog

    Sylwia Janasek - Świerniak

     

    Jeśli jesteś uczniem, możesz zwrócić się do mnie:

    • gdy czujesz sie samotny i niezrozumiały;
    • masz kłopoty w rodzinie;
    • nie czujesz sie bezpieczny;
    • chcesz pomóc innym, lecz nie wiesz jak to zrobić;
    • masz ciekawe pomysły i chcesz się z nimi podzielić;
    • nie wiesz jaka szkołę wybrać;
    • jest cos z czym nie możesz sobie poradzić.

     

    Jeśli jesteś rodzicem możesz liczyć na moja pomoc w sytuacji, kiedy:

    • zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się;
    • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
    • szukasz dla swojego dziecka odpowiedni szkoły ponadpodstawowej;
    • Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej;
    • niepokoi Cie zachowanie dziecka;
    • szukasz informacji na temat substancji psychoaktywnych zagrażających współczesnej młodzieży;
    • Twoje dziecko było lub jest pod opieka Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
    • masz jakiekolwiek pytania i niw wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

    PAMIETAJ !!!!   RAZEM JEST ŁATWIEJ, EFEKTYWNIEJ... :)

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
   • sekretariat.sprosko@oswiatawielen.pl dyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl wicedyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl
   • Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
    64-730 Rosko
    Poland
  • Logowanie