• Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

     • 10 kwietnia 2024 roku odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3 ,,Wiersze dla dzieci”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich wśród dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. Do zmagań konkursowych przystąpiło 15 recytatorów wyłonionych podczas eliminacji klasowych. Byli to: Anna Bzdręga, Dorota Helak, Michalina Kurowska, Marta Nawrot, Wiktor Waśko recytatorzy z klasy pierwszej. Klasę drugą reprezentowali: Helena Balcerzak, Ksawery Coda, Wiktoria Jur, Kinga Koprucka i Franciszek Stołowski. Recytatorzy klasy trzeciej to: Lilia Garstka, Mikołaj Jagła, Szymon Jerzy, Paulina Helwich, Kornelia Kemnic. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Publiczność szkolna każdy występ nagradzała gromkimi brawami. Wybór laureatów był niełatwy.

      Na podium stanęli:

      I miejsce – Lilia Garstka, Kinga Koprucka, Marta Nawrot

      II miejsce – Dorota Helak, Paulina Helwich, Wiktoria Jur

      III miejsce – Szymon Jerzy, Helena Balcerzak, Anna Bzdręga

      Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy pamiątkowe, które wręczył dyrektor szkoły pan Roman Frąckowiak.

      Wszystkim wspaniałym recytatorom Gratulujemy! Dziękujemy za udział w konkursie.

      Laureaci konkursu przeszli do kolejnego etapu i będą prezentować swoje wiersze w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

     • KONKURS „ ZIELONA ENERGIA”

     •  Konkurs „Zielona energia” jest przedsięwzięciem związanym z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jego ochronę z działaniami proekologicznymi.

      I  Organizator konkursu:
      1. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

      Cele konkursu:

      • edukacja dzieci poprzez działalność plastyczną, potrzeba dbałości o otoczenie i środowisko naturalne,
      • wzmacnianie pozytywnego wizerunku podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania energii,
      • zainteresowanie dzieci problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko,
      • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
      • wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,
      • edukacja ekologiczna.

                                                          

      II Warunki uczestnictwa w konkursie:

      1.Termin realizacji konkursu: kwiecień- maj 2024.
      2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

      3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach :

                                       

      Kl. I- III-   Plakat- „ Zielona Energia”:

      - Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, technika mieszana.

      - Format: kartka A 3.

      - Każdy uczestnik może wykonać jedną prace.

       

                                          Kl. IV- VIII Makieta przedstawiająca odnawialne źródła energii:

       

      - Konkurs plastyczny polega na wykonaniu makiety przedstawiającej odnawialne źródła energii.

      - Makieta powinna być wykonana na sztywnym podłożu np. płycie pilśniowej lub sztywnym kartonie, elementy makiety muszą być trwale połączone z podstawą tak, aby makieta nie uległa uszkodzeniu w czasie ewentualnego przewożenia. Do ozdabiania pracy nie należy używać materiałów sypkich.

      - Minimalne wymiary makiety to: 50 cm x 50 cm, max: 50 cm x 80 cm.

      4. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie  lub grupowo( max 3 osoby).
      5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt.

      6. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
      7.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

       III  Kryteria oceny prac konkursowych :

      - zgodność z celami konkursu,

      -pomysłowość,

      -estetyka,

      -oryginalność,

      -stopień trudności.

      IV  Harmonogram przebiegu konkursu:

      1.Składanie prac do dnia: 23.05.2024 r.

      2. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia: 27.05.2024 r.

      3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu obchodów dnia dziecka   2024 r.

      4. Organizator konkursu przewiduje 3 nagrody (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce)  w każdej kategorii wiekowej.

      5. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia za wykonane prace.

      6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      7. Skład komisji konkursowej ustala Dyrektor szkoły. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

       

      Życzymy ciekawych pomysłów! Powodzenia!

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
    • sekretariat.sprosko@oswiatawielen.pl dyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl wicedyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl
    • Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
     64-730 Rosko
     Poland
   • Logowanie