• MAMO, MAMUSIU, MATEŃKO…

     • Z okazji Dnia Matki 29 maja 2024r w klasie pierwszej odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Celem zajęć było: tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych, uświadomienie matkom ich roli i ważności w życiu dziecka, wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i szkoły, wyrażanie wdzięczności i szacunku wobec mam.

      Zajęcia składały się z części dydaktyczno-artystycznej oraz wspólnego poczęstunku.

      Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych mam. Następnie dzieci mówiły, dlaczego gościmy w klasie nasze mamy? Przygotowały i wręczyły serduszka z wyrazami, jakimi możemy zwracać się do swoich mam, czytały wiersz ,, Moja mama”

      i zawieszały na tablicy promyki słońca z napisami ,,Jaka jest moja mama?. Każde dziecko przedstawiało swoją mamę. Wspólnie uczniowie zaśpiewali piosenkę ,, Moja wesoła rodzinka”. Wesołym momentem zajęć okazała się wspólna zabawa z mamą ,, Kalambury”. Odważne mamy losowały i pokazywały ruchem, gestem, mimiką prace, jakie wykonują w domu, a dzieci starały się odgadnąć czynności. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane oklaskami.

      W dalszej części zajęć uczniowie pochwalili się znajomością alfabetu recytując wiersz Juliana Tuwima ,, Abecadło”. Podsumowano klasowy projekt edukacyjny ,,Nasze albumy literkowe”.  Mamy mogły obejrzeć i podziwiać przygotowaną wystawę albumów. Miłą niespodzianką były piękne i niezwykłe, bo matematyczne kwiaty dla mamy. Dzieci rozwiązywały samodzielnie działania, a poprawność obliczeń sprawdzały mamy przyklejając serduszka. Po tych zadaniach rozpoczęła się najważniejsza dla uczniów i wzruszająca dla mam część zajęć. Dzieci mówiły, czym można obdarować kochane mamusie zawieszając serca z napisami, wiersz - życzenia, zaśpiewały piosenkę ,,Życzenia dla mamy”, wręczały upominki – przygotowane na warsztatach mydełka, przytulały się i ściskały swoje mamy. Następnie zaprosiły na poczęstunek , w czasie którego dzielono się wrażeniami z zajęć.  Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte i radosne miny mam i ich pociech. Mamy były zadowolone z udziału w takich zajęciach.

      Na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie oglądaliśmy przygotowaną wcześniej wystawę portretów mam. Mamy miały za zadanie odnaleźć swój portret zwracając uwagę na rysunek, podpis i charakter pisma dziecka. W tym czasie dzieci pilnie obserwowały swoje mamy i były szczęśliwe, gdy wybór portretu okazywał się trafny. Był to miły i wesoły akcent na zakończenie zajęć.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
    • sekretariat.sprosko@oswiatawielen.pl dyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl wicedyrektor.sprosko@oswiatawielen.pl
    • Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
     64-730 Rosko
     Poland
   • Logowanie